september 23, 2017

MODELLBYGGE – I VERKLIGHETEN

Image

Det tar tid att bygga båt För oss är det viktigt att när vi tar fram en ny båt, så måste det få ta tid då det är många parametrar att ta hänsyn till. Av erfarenhet vet vi att stressa i denna fas innebär ofta kompromisser och detta drabbar alltid slutkund. Det är aldrig är aktuellt när vi tar fram en Brandskärsbåt.

Arbetet sker i nära samarbete med vår konstruktör som omvandlar de praktiska momenten in till en 3D ritning. Många tillverkare börjar på ritbordet och försöker anpassa kartan efter verkligen. Vi ser på verkligheten först och gör kartan sen. Det är viktigt att  konstruktören är med under hela projektets gång då det ofta kommer frågor och lösningar kring hållfasthet samt olika tekniska aspekter designen.
 
Vi börjar som regel med att bygga upp de delar vi vill förändra i trä för att se båten växa fram. Med modellen på plats  kan  vi då resonera kring olika delar, detaljer innan de slutgiltiga besluten fattas. Sen spacklar vi  och slipar upp en fin yta. Baserat på detta så skapas en plugg och sen gjuter man en form. Viktiga moment för att få en bra slutprodukt. 
 
Eftersom Brandskär är en CE-märkt båt finns det noggranna regler för materialval och metoder för att nå en säker slutprodukt. Vi vill att våra kunder ska känna att det är perfektion i minsta detalj. 
 
Det är nu den riktiga båten växer fram och det är spännande att se de olika idéerna och tankarna ta form!

Image
Image

Fler nyheter & events