Fräsning och val av teknik

Fräsning och val av teknik

Brandskar Next Generation

Nu börjar 3D ritningarna vara klara för Brandskär 290 Next Generation. För oss är det viktigt att företaget som skall fräsa pluggen får en  genomgång hur vi tänker kring olika lösningar som vi vill föra över redan i formen av båten.

Här ser vi en gigantisk 3D skrivare som skall användas för att fräsa formarna för nya Brandskär Next Generation 290. Perfektionen i de nya formarna blir extremt små med den här typen av teknik.

 

Att välja rätt teknik för båten

I oktober samlades vi hos en av våra utvalda leverantörer Trigentic, som har en lång erfarenhet av hur man styr olika funktioner kring elektronik i en utsatt marin miljö. Det är viktigt för oss att ta fram en tydlig kravspecifikation på vad som skall styras och hur det skall styras.

Ledorden är enkelhet och driftsäkerhet. Just nu jagar vi ledtider och ser hur teknik kan minska ledtider. Konkret så vill vi korta tiden från det att man står på bryggan vid båten till det att man kastar loss. Vår ambition är att utveckla en enkel hantering av huvudströmbrytare och automatisk igångsättning av plotter. Målet är att man med ETT knapptryck skall aktivera båten för ”körläge” och ETT för ”hamnläge”.

Vi skissar nu på ett beslutsträd i dialog med några av våra kunder, som vi vet har höga krav på enkelhet. Ett spännande projekt men en stor utmaning. Att äga en Brandskär skall vara enkelt utan krångel! Båtarna ska ju fungera under lång tid så vi satsar på smart teknik som klarar ett användande i tuff miljö.

Hur väljer man den bästa motorn?

Hur väljer man den bästa motorn?

Brandskar Next Generation

En stor del av en båt är ju tekniken bakom och för oss på Brandskär är det viktigt att vi hittar just rätt samarbetspartners för den nya båtens motor och prestanda. Vi stämde träff ute på Volvo Pentas testanläggning i Torslanda, med våra vänner från Volvo Penta och Imatech. En dag som skulle ta oss till en del hemliga vrår ute bland klipporna…

Vi började med en genomgång av Martin Jurfors från Volvo Penta och Adam Hamilton på Imatech (Volvo Pentas svenska agent) av vilka egenskaper och vilken prestanda som krävs i den nya båten. Brandskärs grundare Janne Johansson, som även deltog på mötet, känner båtens alla egenskaper och har en god kunskap kring vad ägarna ställer för krav. Det är en trygghet då inget får lämnas åt slumpen när vi ska bygga världens bästa båt.

Fokus för dagen var vilken motor som båten skall utrustas med och där vi måste ta rätt vägval, mellan vikt och prestanda. Vi provkörde för att känna på karaktären från olika motorer. Vilken fantastisk dag och vilka intressanta samtal!

Vi gjorde en del gemensamma beräkningar för att hitta den perfekta motorn för att optimera båten i olika situationer. Tanken är att man skall kunna köra båten med 12 personer ombord och då får inte motorn vara för tung, den skall vara tyst, ge bra acceleration, driftsäker, god bränsleekonomi och inte minst vara enkel att serva.

Janne, Brandskärs grundare, som var helt lyrisk över dagen och de djupgående samtalen landar i slutsatsen att en D4 300HK är en optimal motor för vår nya 290 båt. – ”VI vill ha en diesel med de egenskaper som Penta ger 290 båten. Däremot vill jag jobba vidare med deras bensinprogram för den mindre båten (260) som vi jobbar med parallellt”, säger Janne.

Varför väljer ni Volvo Penta till nya Brandskär 290?

–  ”Att jobba med Volvo Penta känns naturligt för Brandskär. Detta är en svensk båt som skall klara högt ställda krav för svenska förhållanden. Då blir valet självklart att samarbeta med Volvo Penta. Vi märker också ett stort intresse för vår nya båt och ett väldigt bra engagemang från ledningen, både hos Volvo Penta och Imatechs representanter här i Sverige, avslutar Henric.

Härlig tjejträff på Brandskär i okt

Härlig tjejträff på Brandskär i okt

Brandskar Next Generation

I söndags samlades vi på Brandskärs varv, Vindön, för att träffa våra kvinnliga Brandskärsåkare. Eftersom våra båtar är något man ofta upplever tillsammans så är det viktigt för oss att vi har en dialog med de tjejer som både åker, kör eller är intresserade av Brandskär. Event som detta är också ett led i utvecklingen av Brandskär 290  Next Generation, där vi är måna om att ta med våra kunder och blivande kunder i arbetet.

Det smög sig även med några män men de skötte sig exemplariskt och lät tjejgänget diskutera och framföra sina spännande tankar

Temat var att fundera kring olika materialval, toalett, förvaring, pentry, elektronik och mycket annat som ska ge lyfta interiören.  Vi visade upp vår nuvarande modell av Brandskär 290 men man fick även kliva ombord på den nya prototypen och känna på hur vissa lösningar, utrymmen tar sin form och komma med input.

Därefter berättade Janne hur det går till att ta fram och utveckla en ny båt i praktiken. Henric berättade om de undersökningar och den kartläggning som ligger bakom de beslut som gjorts och vissa val kring design och funktioner för den nya båten.

Vi avslutade med en gemensam lunch och samtal nere i hamnen bland båtarna. Ett gäng tog en provtur i viken och övade på manövrar och tilläggning. Att Brandskär är en enkel båt att hantera, inte bara för män, blev dagen ett bevis för.

Vad tyckte våra ägare om dagen?

– Bara att få stå lite vid sidan av och lyssna till resonemanget vad som diskuteras och hur man argumenterar är oerhört värdefullt, summerar både Janne och Henric tjejträffen på varvet. Tack för allas kloka input, vi är några steg närmare en lansering av en ny generations Brandskär!

Modellbygge – i verkligheten

Modellbygge – i verkligheten

Brandskar Next Generation

Det tar tid att bygga båt
För oss är det viktigt att när vi  tar fram en ny båt, så måste det få ta tid då det är många parametrar att ta hänsyn till.  Av erfarenhet vet vi att stressa i denna fas innebär ofta kompromisser och detta drabbar alltid slutkund. Det är aldrig är aktuellt när vi tar fram en Brandskärsbåt. Arbetet sker i nära samarbete med vår konstruktör som omvandlar de praktiska momenten in till en 3D ritning. Många tillverkare börjar på ritbordet och försöker anpassa kartan efter verkligen. Vi ser på verkligheten först och gör kartan sen. Det är viktigt att  konstruktören är med under hela projektets gång då det ofta kommer frågor och lösningar kring hållfasthet samt olika tekniska aspekter designen.
 
Vi börjar som regel med att bygga upp de delar vi vill förändra i trä för att se båten växa fram. Med modellen på plats  kan  vi då resonera kring olika delar, detaljer innan de slutgiltiga besluten fattas. Sen spacklar vi  och slipar upp en fin yta. Baserat på detta så skapas en plugg och sen gjuter man en form. Viktiga moment för att få en bra slutprodukt. 
 
Eftersom Brandskär är en CE-märkt båt finns det noggranna regler för materialval och metoder för att nå en säker slutprodukt. Vi vill att våra kunder ska känna att det är perfektion i minsta detalj. 
 
Det är nu den riktiga båten växer fram och det är spännande att se de olika idéerna och tankarna ta form!

Nya insikter under lunch på Musselbaren

Nya insikter under lunch på Musselbaren

Brandskar Next Generation

Våra kunder är våra experter och då är det självklart att de som har störst erfarenhet också ska vara med när vi utvecklar en ny båtmodell. Vilka funktioner är viktiga, vilka saknar vi bättre lösning på och vad ska vi behålla?

Mitt i semestern beslöt vi därför att samla nuvarande Brandskärsåkare, intressenter eller personer som bara har mycket erfarenhet från olika båtmodeller. Det blev ett spännande möte som även inkluderade lunch med nyfångade musslor på Musselbaren, Smögen.
Dagen kan lätt sammanfattas med att ”Brandskär berör”, vilket engagemang runt bordet!

Behåll de bästa sjöegenskaperna

Vi fick flera viktiga och kloka synpunkter under lunchen och vid genomgången ombord på båtarna. Samtliga deltagare som hade erfarenhet från att köra eller åka en av våra båtar lyfte fram skrovet och dess sjöegenskaper. Brandskär har verkligen ett fantastiskt skrov att utgå från. Eller som en av deltagarna sa ” jag tror att detta är världens bästa båt i sin nisch”.

Det som också framkom under dagen var att många uppskattade rörligheten ombord. Att ha vänner med sig vänner ut på havet är enkelt, då alla kan röra sig fritt på däck. Även de kunder som ägnar sig åt sportfiske uppskattade fria ytor.  Vi fick flera tips om att skapa en båt som har bättre sittytor och därmed öppnar upp för ett mer socialt umgänge på akterdäck.

Bättre toalettlösning

Några framförde önskemål om en bättre toalettlösning som var separerad från övriga ruffen. Vi hade ett längre resonemang kring möjligheten att sova ombord, vilket flera önskade. Samtidigt var alla samstämmiga i att det inte behövs ett omfattande pentry utan snarare en enklare vask. En av deltagarna sammanfattade det väl ”Vi är ofta ute med flera besökande par samtidigt under sommaren och då vill vi kunna åka ut tillsammans. Sen vill vi så klart kunna ta oss en tur med ett par övernattningar per säsong”

Vi summerar eftermiddagen med att varvet och Janne har skapat en fantastisk båt som får oerhörda fina betyg av den som använder båten. Både i de vackraste ljumma sommarkvällarna men även när havet ställer krav på både båt och förare.
Sammanfattningsvis önskas en mer socialbåt akter ut och en lite bättre bobåt med betoning på annorlunda toalettlösning. Allt detta utan att ta bort däcksyta. Går det att hitta en lösning? Följ oss och se vilka vägval som vi gör med Brandskär under hösten…